You are here

Darbs McDonald’s

Mēs uzskatām, ka mūsu darbiniekiem jābūt tikpat apmierinātiem kā mūsu viesiem. Mēs lepojamies ne vien ar savu ēdienu, bet arī ar darbavietām, ko radām, un darbiniekiem, kuri ir mūsu panākumu pamats.

Neatkarīgi no tā, vai jūs krājat savam pirmajam auto, vēlaties piepelnīties studiju laikā vai varbūt sperat pirmos soļus savā karjerā, McDonald’s var jums palīdzēt, piedāvājot pienācīgu atalgojumu, jaunus izaicinājumus un nepārtrauktas izaugsmes iespējas. Mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka esam tikai tik stipri, cik stiprs ir mūsu vājākais darbinieks, un mūsu panākumu  pamatā ir visi cilvēki, kas ir strādājuši,  vai pašlaik strādā McDonald’s. Mūsu personāla politika ir balstīta nepārtrauktā personības izaugsmē, un mēs spējam piedāvāt nepārtrauktas karjeras stimulus visiem mūsu darbiniekiem.

Lai strādātu McDonald’s nav nepieciešama iepriekšēja pieredze ēdināšanas industrijā. Mēs uzskatām, ka neatkarīgi no līdzšinējās pieredzes mūsu komandas biedriem ir jāuztic arvien jaunas atbildības un pienākumi, jāpalīdz attīstīt viņu spējas un talantus. Pateicoties šādai daudzšķautņainai pieejai, vairums mūsu restorānu vadītāju un lielākā daļa mūsu augstākā līmeņa vadītāju savas darba gaitas sākuši kā vienkārši restorānu darbinieki! Mēs esam pārliecināti, ka, lai izpelnītos paša izcilākā uzņēmuma godu, mums jāsniedz mūsu darbiniekiem pašas izcilākās iespējas.