You are here

Sīkāks katras profesijas apskats

 

Restorāna vaditājs (S/V)

Atbildības

Mūsu restorānu veiksmes pamatā nav nejaušība, bet musu restorānu vadītāji, kas pilnībā pārvalda un kontrolē visu restorānu darbību. Neatkarīgi no tiešās personāla vadības mūsu restorānu vadītāji ir atbildīgi par rentabilitātes kontrolēti, restorānu vadības optimizāciju un pārdošanas pārraudzību, cilvēkresursu un komandas vadību. Vidēji restorānā ir 45 darbinieki.

Īpašības

• Ir apveltīts ar vadītāja un līdera spējām

• Autonoma darba spējas un vēlme  uzņemties iniciatīvu

• Kārtības mīlestība un spēja organizēt darbu

• Paškontrole, disciplinētība un augsta motivācija

 

Vadītāja asistents (V/S)

Atbildības

Mūsu vadītāju asistentu galvenais uzdevums ir palīdzēt restorānu vadītājiem visos pārvaldības uzdevumous. Viņi vada restorānu vadītāja prombūtnes laikā. McDonald’s vadītāju asistentiem ir ātri jāreaģē, jābūt apveltītiem ar dabiskām komandas vadības prasmēm

Tāpat vadītāju asistenti ir atbildīgi par darbinieku komandu plānošanas pārraudzību, apmācību, jaunu darbinieku pieņemšanu darbā un visu nepieciešamo uzraudzību. Piedevām viņi uzrauga visu kvalitātes un drošības standartu nodrošināšanu restorānos, kā arī aktīvi piedalās pārdošanas rezultātu analīzē un prognožu izstrādē

Īpašības

• Piemīt vadītāja spējas

• Ir dabiskas komandas motivācijas spējas

• Spēj strādāt dinamiskā biznesa vidē

• Uzrāda spējas bez grūtībām tik galā ar visdažādākajiem uzdevumiem

• Kārtības mīlestība un spēja organizēt darbu

 

Maiņas vadītājs (V/S)

Atbildības

Mūsu maiņas vadītāji nodrošina pilnīgi savas maiņas darba pārraudzību. Viņu pienākumos ietilpst visu darba posmu pārraudzība - sākot ar sasveicināšanos ar viesu un beidzot ar apkalpošānas ātrumu mūsu restorānos. Tāpat maiņas vadītāji ir atbildīgi par atbilstošu iekārtu izmantojumu, inventāra uzskaiti un piegādāto produktu kvalitātes kontroli.

Vidēji McDonald’s maiņas vadītājs dava 15-20 cilvēku komandu katrā maiņā

Īpašības

• Kārtības mīlestība un spēja organizēt darbu

• Daudzpusība un elastība vadības un operatīvā līmenī

• Ir dabiskas komandas motivācijas spējas

• Labas viesu apkalpošanas spējas

 

Zonas vadītājs (S/V)

Atbildības

Mūsu zonas vadītāji ir galvenie darbinieki, kas atbalsta maiņas vadītājus gan vadības, gan ražošanas un apkalpošanas līmenī. Viņi pārrauga un nodrošina nevainojamu darba ritmu specifiskās zonās, piemēram, virtuvē, McCafé vai pie letes. Visi mūsu zonas vadītāji ir starpnieki starp maiņas vadītājiem un komandu, vienlaikus nodrošinot, ka maiņā tiek ievērotas visas higiēnas un darba drošības prasības.

Īpašības

• Pievērš uzmanību vissīkākajām detaļām

• Uzrāda paaugstinātas atbildības spējas 

• Daudzpusība un elastība vadības un operatīvā līmenī

• Labas viesu apkalpošanas spējas

• Ir dabiskas komandas motivācijas spējas

 

Hosts/Hostese (v/s)

Atbildības

Mūsu hosts/hosteses nodrošina viesu labsajūtu mūsu restorānos. Viņš/viņa sagaida viesus, sniedz atbildes uz visiem jautājumiem un izskata sūdzības, tādējādi nodrošinot maksimālu viesu apmierinātību. Hostess rupējas arī par bērniem un rīko McDonald's dzimšanas dienas ballītes.

Īpašības

•  Labas viesu apkalpošanas spējas

• Piemīt augstas komunikācijas spējas 

• Smaids un pieklājība

•Ārkārtīgi organizēts un dinamisks darba pienākumu izpildē

 

Personāla instruktors (M/F)

Atbildības

McDonald’s personāla instruktori nodod savas zināšanas jaunajiem komandas biedriem, ļaujot viņiem apgūt dažādas mūsu restorānu darbstacijas. Instruktori ir atbildīgi par mācību programmu apguvi un standartu ievērošanu, īpašu uzmanību veltot viesu apmierinātībai.

Īpašības

• Dzimis skolotājs

• Piemīt augstas komunikācijas spējas 

• Ārkārtīgi daudzpusīgs un elastīgs darba pienākumu izpildē

• Labas viesu apkalpošanas spējas

• Augsta izpratne par darbu komandā

 

Restorāna darbinieks (V/S)

Atbildības

Galvenais visu mūsu restorānu darbinieku uzdevums ir klientu apmierinātības nodrošināšana, veicot mūsu restorānos dažādus pienākumus - ēdiena sagatavošanu, ražošanu, uzkopšanu un apkalpošanu saskaņā ar McDonald's standartiem.

Ikvienam jaunam darbiniekam ir jāiziet noteikts integrācijas laiks, lai iepazītu visas darba zonas, sākot ar virtuvi un beidzot ar akalpošanas un ieejas zonām. Restorānu darbinieki ir mūsu seja, jo tieši mijiedarbojas ar mūsu viesiem. Mūsu restorānu darbinieki ir būtisks McDonald’s restorānu personāla posms, jo ir atbildīgi par pasūtījumu pieņemšanu un sagatavošanu, kā arī norēķiniem.

Īpašības

• Labas viesu apkalpošanas spējas

• Ārkārtīgi daudzpusīgs un elastīgs darba pienākumu izpildē

• Augsta izpratne par darbu komandā

• Pievērš uzmanību vissīkākajām detaļām

• Motivēts un efektīvs